MİRZA; “OKUL VE CAMİLERDEN GELEN TALEPLERİ KARŞILAMAYA ÇALIŞIYORUZ”