YILMAZ; “KARESİ’NİN HER NOKTASINA EŞİT HİZMET GÖTÜRÜYORUZ”