CHP Balıkesir Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Ensar Aytekin yerel basının sorunlarının araştırılarak çözüme kavuşturulması için araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergede yerel basının zor günlerden geçtiğini dile getiren Aytekin şunlardan bahsetti:
“Basının temel görevi, insanların çevresinde olup bitenleri gözlemleyerek, toplumu ilgilendiren gelişmeleri okuyucuya anlaşılır çerçevede sunmaktır. Bu durum aslında insanların kendisini etkileme potansiyeli olan olayları bilme arzu ve ihtiyacından kaynaklanmaktadır.
Temelde il ve ilçeler olmak üzere, bölgesel konuları ele alan yerel basın, bilgilendirme görevini öncelikli olarak yerine getiren kitle iletişim araçlarıdır. Yerel basın, aynı zamanda demokratik süreçlerin ilk basamağı olan yerel yönetimlerin denetlenmesinde öncü sorumluluğa sahiptir. Dolayısıyla yerel basın, demokratik toplumlarda vazgeçilmez konumda bulunmaktadır.
Türkiye’de gazeteciliğin ilk örneklerinden olan yerel basın, 1860’larda yerel yönetimlerdeki değişiklik sonrası ortaya çıkmıştır. Osmanlı yönetim sisteminden kaynaklanan ve dönemin siyasi atmosferi nedeniyle belki de sayesinde ilk örneklerini vermeye başlayan yerel basında öncelikli olarak halkın merkezi yönetimle olan bağının güçlendirilmesi amacı güdülmüştür.
Yerel basın ya da diğer adıyla Anadolu basını, günümüzde demokratik sürecin etkin bir parçası olamadığı gibi, ekonomik açıdan ayakta kalmanın mücadelesini vermektedir. Yerel gazetecilik geleneğinin etkili olduğu birkaç il dışında resmî ilan desteği almadan yayınlarına devam edebilecek gazete sayısı oldukça azdır. Yerel basın, ekonomik sorunların yanı sıra yetişmiş eleman, teknik altyapı, istihdam ve etik gibi sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Çok sesli ve özgür bir basının demokratik sistemin korunması ve güçlendirilmesinde son derece önemli bir unsuru teşkil ettiği düşünülürse ve yerel basının da ulusal basınla paralel
bir seyir takip ettiği göz önünde tutulursa, günümüzde oldukça zor günler geçirmekte olan yerel basın yayın kuruluşlarının sorunlarının belirlenmesi ve bunlara bir an önce uygun çözümler getirilmesi gerekmektedir.”
Ensar Aytekin konuya dair yaptığı açıklamada şunları belirtti:
“Demokrasilerde basın dördüncü güçtür. Bu nedenle bizlerin özgür basının sesini her yerde duyurmak sorumluluğumuz bulunmaktadır. Komisyonun kurularak gerekli çalışmaların derhal başlatılması elzemdir. Bu konuda tüm milletvekillerine sorumluluk düşmektedir.”