Erdek Stadı’ndaki tesislerin işletmesi “Erdek Grup İnsan Kaynakları’na devredildi.

Erdek Belediye Meclisi, ekim ayı olağan toplantısını yaptı.

Belediye başkan vekili Hasan Yapakçı’nın başkanlığında gerçekleşen toplantıda 8 gündem, bir ek gündem maddesi görüşüldü.

2020 yılı gelirler tarifesi, 2020 yılı mali bütçesi konularının Plan-Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi kararlaştırıldı.

Belediyeye bir programcı ve bir tekniker alınmasına Adalet ve Kalkınma Partisi(AKP) meclis üyeleri çekimser kalırken, madde CHP grubunun oylarıyla kabul edildi.

Alaattin Mahallesi, 191 ada, 8 parsel kargir su deposu ve arsa ile 344 ada ve 4 kargir su deposu ve arsaların bir yıl süreyle BASKİ’ye ücretsiz tahsisi oybirliğiyle karar altına alındı.

Alaattin Mahallesi’nde, imar planı gereği oluşan ihdas parçasının 345 ada 18 parsel sahibine satışının yapılabilmesi için Belediye Başkanıma ve encümene yetki verildi.

Toplantıda, Erdek Belediyesi’nin, “Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası”na üye olması maddesi de görüşüldü. Merkezi İzmir’de bulunan işveren sendikasına üyelik konusu incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderildi.

Zabıta Yönetmeliği’nin güncellenmesi gündem maddesi de Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Erdek 18 Eylül Stadı’nda bulunan tesislerin işletmesi, müdürlüğünü Erdal Yaver’in yaptığı “Erdek Grup İnsan Kaynakları”na devredildi.

Toplantıda, TBMM tarafından, “Balıkesir’e İstiklal Madalyası” verilmesi isteği hakkındaki ek madde de görüşüldü. Meclis, TBMM’nin, Balıkesir’e ‘İstiklal Madalyası’ vermesi için tavsiye kararını oybirliğiyle aldı.

Toplantıya, mazeretleri nedeniyle CHP’li Canan Kırdar ve Nimet Kalafat katılmayarak, izinli sayıldılar.

Haber: ÖNDER BALIKÇI