ANASAYFA GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR KURULUŞ KÜNYE İLETİŞİM

MESLEK ÖRGÜTÜMÜZÜN BAĞIMSIZLIĞINI SAVUNARAK BU FIRSATÇILIĞIN SONUÇ ALMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ

Anayasal koruma altında olan Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun değiştirilmesi için, bir hekim milletvekili tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan teklif metnine karşılık, Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu bir açıklama yayınlayarak, karşı olduklarını belirttiler. 

''İktidar çevrelerinin kanunun ne anlama geldiğinin dahi farkında olmadığını gösterdiğini'' belirten Balıkesir Tabip Odası, açıklamasında şunlara yer verdi:

BU TEKLİFLE KORKU İKLİMİ YARATILMAK İSTENİYOR

''Kanunlar toplum için gerekli asli düzenlemeleri içeren; genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte temel hukuk kurallarıdır. Belirli bir günün ihtiyacını karşılamak için çıkarılan metinler, maddi anlamda kanun sayılmazlar. Bu çerçevede TBMM Başkanlığı'na sunulup Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'na sevk edilmiş söz konusu metnin, ciddiyet ve sorumlulukla hazırlanmadığı ve bir kanun teklifi niteliği taşımadığı açıkça görülmektedir.

Görevini icra eden tüm hekimlerin, dünya örneklerinde de olduğu gibi kendi meslek örgütlerinin doğal üyesi sayılmaları doğru ve ilkeli bir yaklaşımdır. 12 Eylül Darbesi'yle kamuda çalışan hekimler için kaldırılan üye zorunluluğunun bugün tümüyle isteğe bırakılması hekimlik mesleğinin icrasında deontolojik problemler oluşturacak ve Anayasa'nın 135. maddesine açıkça aykırılık oluşturacaktır. Böylesi bir çabanın meslek örgütlerini, demokratik kitle örgütlerini, sendikaları ve sivil toplumu güçsüz hale getirme, etkisizleştirme, mümkünse tamamen susturma amacını taşıdığı açıktır.

Bu teklifle tüm topluma verilmek istenilen mesajın ve yaratmak istenilen korku ikliminin farkındayız. Geçmişte olduğu gibi bugün de evrensel hekimlik değerleri çerçevesinde toplum sağlığı, meslektaşlarımızın özlük hakları ve demokrasi için mücadele veren meslek örgütümüze yönelik antidemokratik müdahalelere karşı duracağız. Meslektaşlarımızla birlikte meslek örgütümüzün bağımsızlığını savunarak bu fırsatçılığın sonuç almasına izin vermeyeceğiz.''
(www.yenihabergazetesi.net)


Yazarlar


GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR ARŞİV

KONUMUMUZ

Altıeylül / Balıkesir
MND Ajans
©2020 | Tüm Hakları Saklıdır
MND Ajans