ANASAYFA GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR KURULUŞ KÜNYE İLETİŞİM

EMEKLİLER MEYDANA İNDİ

HABER: C. SAFFET YILMAZ

10 Aralık günü Ankara ve İstanbul da hakları ve 2024 rant bütçesine karşı talepleri için  miting yapacak olan  emekliler illerde bu mitinglerin ön provasını yapmak için meydanlara çıkıyorlar. Bu bağlamda Balıkesir/Alihikmet Paşa meydanı'nda basın açıklaması yapan emekliler taleplerini dile getirdiler.
2021 Tüm Emekliler Sendikası adına basın açıklamasını okuyan Bedri ARIK  “Bütçe metinleri sıradan, basit, rakamların alt alta toplandığı metinler değildir dedi. Bedri ARIK sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı.


Bütçe metinleri önümüzdeki gelecek yılın tahminlerinin bilimsel olarak yapıldığı ve bir ülkenin gelirlerinin kimlerden ve nasıl toplanacağı, toplanan gelirlerden hangi kesimlere ne kadar pay ayrılacağının önceden belirlendiği ve bütçelerin, siyasi iktidarın hangi sınıfın çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini gösteren en somut ekonomik ve siyasi metinlerdir.21 yıllık AKP iktidarının daha önce hazırladığı tüm merkezi hükümet bütçeleri gibi bu 2024 merkezi hükümet bütçesi de saraydaki tuzu kuru bir grup danışman tarafından emekçileri, emeklileri, yoksulları, küçük üreticileri yok sayan, biz halkı işsizliğe, açlığa ve yoksulluğa terk eden, çalışanların ve emeklilerin temsilcilerinin görüşlerine başvurulmadan hazırlanan belgedir.Daha önceki hazırladıkları bütçelerde de olduğu gibi 2024 bütçesinde de biz emeklilerin insanca yaşamak istiyoruz haykırışımızın karşılığı yok. Sağlık hakkımız yok. Kısaca bu bütçede sosyal devlet yok, emekçiler, emekliler, küçük üreticiler, işsizler, yani halk yok. Bu bütçede var olan ise uluslararası sermayenin temsilcilerinin ve 5'li çetelerin Mehmet Şimşek eliyle uygulatacakları en vahşi haliyle neoliberal politika var.Yoksuldan alıp, Londrali tefecilere ve bir avuç rantiyeye kaynak aktaracak bu bütçe ancak hukukun ortadan kalktığı, demokratik hak arama yollarının engellendiği bir toplumda uygulanabileceği için son günlerde anayasa da eksik ve kısıtlı da olsa var olan hak arama yollarını ortadan kaldırmaya yönelik sözde yeni anayasa yapılma amaçlı her türlü siyasal girişimlere başvurdukları, hatta bu amaçları doğrultusunda yargı kurumlarının en üstünde yer alan Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay gibi üst Mahkemeleri dahi bir birine karşıt duruma getirerek, hukuka duyulan veya duyulacak olan güveni de yok etmeyi amaçladıkları gözlenmektedir.Kur korumalı mevduat hesaplarıyla, başta 5'li çete olmak üzere yandaşlara araç garantili köprüler, yollar, maliyetinin birkaç katına hastaneler vs. yollarla bütçenin tüm kaynakları mutlu azınlığa ve alınan yüksek faizli dış borçlarla Londrali tefecilere aktarıldığı aşikardır.

Daha önceki bütçelerde de olduğu gibi 2024 merkezi hükümet bütçesinde de bizim payımıza düşen ise; bütçe gelirleri çok kazanandan çok alınarak toplanması gerekirken, yine bütçe gelirlerinin büyük bir çoğunluğu dolaylı vergilerden sağlanacak. Yani bütçenin yükü her zaman olduğu gibi iğneden, ipliğe yapılacak zamlarla çalışanların, emeklilerin, yoksulların sırtına yüklenecek.Son aylarda görüldüğü gibi, yıl içinde 2 kez olarak ödediğimiz vergilerin tekrar 2 kez, yani yıl da 4 kez ödeme zorunluluğu getirilmesinin yaşanması, gelecek yeni yıl ve ya yerel seçimler sonucu bizlerin neyle karşı karşıya kalacağımızın belirtisi olarak ta görmek mümkün dür.(motorlu taşıt vergisi gibi)Sarayın daha önce hazırladığı tüm bütçeler gibi 2024 merkezi hükümet bütçesi de yine devasa bir açıkla bağıtlanacak. Örneğin 2018 bütçesi 762 milyar TL olarak ve 66 milyar TL açıkla bağıtlanmıştı ve bu oran da tutturulamamıştı. 2019 bütçesi de 969 milyar TL öngörülmüş ve 93 milyar TL açıkla bağıtlanmış ve bu oran da tutturulamamıştı. 2021 bütçesi de 1.1 Trilyon gelir, 1.4 Trilyon gider ile yani 300 milyar TL açıkla bağıtlanmıştı. 2022 bütçesi de 139,1 milyar TL açık verdi.

YAŞAM HAKLARIMIZ İÇİN ÖNCELİKLİ TALEPLERİMİZ

1 - En düşük emekli maaşı insanca yaşayacağımız bir seviyede olmalıdır.

2 - Emeklilere Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört ikramiye ödensin. İkramiyeler dul ve yetim maaşı alanlara da aldıkları maaş oranı kadar tam ödensin.

3 - Temel gıda maddeleri ile elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarına yapılan yüksek oranlı zamlar nedeniyle  kaybın telafisi için seyyanen derhal zam yapılsın.

4 - Emekli maaşlarının iktidarlar tarafından tek taraflı belirlenmesi yerine anayasa da gerekli düzenlemenin uluslararası tüm metinlerde geçtiği gibi, herkes sendika kurabilir şeklinde düzenlenmesi ve ardından TBMM de emekli sendikaları statü yasasının çıkarılarak bizlerle toplu sözleşme masasında belirlenmesini istiyoruz.“Bunun içinde Anayasanın sendika kurma hakkını tanımlayan 51. Maddesi ile toplu sözleşme hakkını tanımlayan 53. Maddelerine "Emekliler" ibaresi eklenerek ve yine Anayasanın 90 maddesinde yer alan Uluslararası antlaşma ve sözleşmelere uygun, emeklilerin sendika kurma hakkı anayasal güvence altına alınmalı,yasalarda değişiklikler yapılarak " Emekli sendikaları statü yasası" çıkarılmalıdır.     
5 - Aylık Bağlanma Oranının (ABO) eski sisteme %70'e döndürülmesini mutlaka istiyoruz.
6- Gerçek bir intibak Yasası derhal çıkarılarak 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekliler arasındaki maaş eşitsizliği giderilmelidir.

7- 10 banka, 6 sigorta şirketiyle, TOBB ve ona bağlı odaların çalışanlarının olduğu 17 emekli sandığına bağlı yaklaşık 300.000 emekli  SGK çatısı altına alınarak mağduriyetler giderilsin...
8 - Emekli maaşlarından yapılan muayene, ilaç Vs. tüm sağlık kesintilere son verilsin.      
9 - Şehir içi ve şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarından emeklilere ve eşlerine ücretsiz ulaşım hakkı sağlansın.

10- Temel gıda maddeleri ile elektrik, su ve doğal gaz faturalarından alınan KDV kaldırılsın.
11 - Hastanelerde Geriatri (yaşlılık) bölümleri açılsın. Var olanlar takviye edilsin.                 
12 - Emekli maaşlarının yatırıldığı kamu veya özel bankalar maaş promosyonlarını günün koşullarına göre değerlendirmeli. Her 6 ayda bir maaş artışına göre promosyonlar tekrar güncellenmesi gereklidir.

13 - Çalışanlar geçmiş yıllarda olduğu gibi artık emekli olduklarında kıdem tazminatlarıyla bir daire satın almak koşulları ortadan kaldırılmıştır. Biz emeklilere ucuz konut sağlayacak projeler ve şartlar geliştirilmelidir.

14 - Emekli yurttaşlara yaşamlarının sonbaharında hak ettikleri saygı gösterilsin. Yalnız yaşayan, hasta ve bakıma ihtiyacı olan emekli ve yaşlı yurttaşlar için devlete ait huzurevi sayısı artırılarak, bakım hizmetleri yaygınlaştırılmalıdır.

Buraya sıralayıp aktardığımız tüm bu taleplerimiz bizlerin insanca yaşam koşullarımız için olmazsa, olmazlarımızdır, her koşulda takipçisi ve gündemde tutucu savunucusu olacağız. 2021 TÜM EMEKLİLER SENDİKASI MERKEZ YÜRÜTME KURULU- 28 Kasım 2023  düzenlenmesi ve ardından TBMM de emekli sendikaları statü yasasının çıkarılarak bizlerle toplu sözleşme masasında belirlenmesini istiyoruz.Bunun içinde Anayasanın sendika kurma hakkını tanımlayan 51. Maddesi ile toplu sözleşme hakkını tanımlayan 53. Maddelerine "Emekliler" ibaresi eklenerek ve yine Anayasanın 90 maddesinde yer alan Uluslararası antlaşma ve sözleşmelere uygun, emeklilerin sendikalar yasası derhal çıkarılmalıdır. 

 
 

Yazarlar


GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR ARŞİV

KONUMUMUZ

Altıeylül / Balıkesir

ADRES

Altıeylül Mah. Çiğdem Sok. İnaler İş Mrk.No: 8 1/1 Altıeylül / Balıkesir
MND Ajans
©2020 | Tüm Hakları Saklıdır
MND Ajans