Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü bünyesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 2023 Vizyon belgesinde yer alan "özel okullarla resmî okullar arasındaki sosyal dayanışma ve bütünleşmeyi artırmak için ortak proje ve platformlar oluşturularak yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesine yönelik özel ve resmî eğitim kurumları arasında "iş birliklerinin desteklenmesi" hedef doğrultusunda Hami Projesi yürütülüyor.

Hami projesine 2018-2019 eğitim-öğretim yılı kapsamında 3.003 özel okul, 3.189 resm okul; 262.938 özel okul öğrencisi, 326.388 resm okul öğrencisi katıldı.

Balıkesir Altıeylül ilçesinde de "Erken Sistem Ve Kodlama-Robotik Atölye Çalışması Projesi" ile  Resmi Okullar arasında,  Kadrye Kemal Gürel İlkokulu ilk sırada yer aldı.

Hami projesi, iyi örnekleri öncelikle İl Değerlendirme Komisyonları tarafından özgünlük, verimlilik, sergilenebilirlik, yaygın etki ve sürdürebilrlik kriterler bağlamında değerlendirildekten sonra, Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyon tarafından seçildi. Hami Proje için belirlenen yüz iyi örnek Kasım ayı içinde sergilenmek üzere tüm hazırlıklar tamamlanmış, zaman sıkışıklığı nedeniyle 2019 yılı iyi örnek sergisi yapılamamıştı.