Harun M. Töle’nin QR kod yerleştirmesi aracılığıyla fotoğraf ve videolarını paylaştığı, izleyiciyi çeşitli sosyal medya sitelerine yönelttiği “Out There” adlı kişisel sergisi 21 Şubat 2020’de Mekan Blogspot’ta açılıyor.

Harun M. Töle her biri dokuz farklı QR koddan oluşan birbirinden bağımsız iki büyük QR kodu sergi mekânına yerleştirdiği bu sergide bakışını sosyal medya siteleri üzerinden sergi mekânı, içerisi, dışarısı ve değişen izleme alışkanlıkları üzerine çeviriyor. Sanatçı üretmiş olduğu video ve fotoğrafları sergi mekânı içerisinde sergilemek yerine, popüler sosyal medya sitelerinde paylaşarak bir yandan günümüz dijital dünyasında sanat eserinin sergilenmesi üzerine düşündürmektedir. Diğer yandan, sergi mekânına gitme ve sergi mekânında olma üzerine tartışırken, olan biten her şeyin mobil cihazlar ile seyredildiği, takip edildiği, kaydedilerek paylaşıldığı hızlı bir gündelik yaşamda sergi, sanat eseri ve izleyici ilişkisi üzerine düşünmeye davet ediyor.

Harun M. Töle
Harun M. Töle, 1977'de Münih/Almanya'da doğdu. 1999'da Pamukkale Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. 2001'de PAÜ Felsefe Bölümü’nde Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilimdalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı, 2005'de, “Immanuel Kant’ta Özgürlük ve Sorumluluk İlişkisi” adlı bitirme tezi ile mezun oldu. 2007'de KOÜ A.İ.İ.T. Bölümü’nde Öğretim Elemanı olarak göreve başladı. 2015'de "Video Sanatı ve 1980 Sonrası Türkiyesi'nde Sosyo-Politik Değişimler" tezi ile Kocaeli Üniversitesi Plastik Sanatlar Sanatta Yeterlik Programı'nı tamamladı. Halen Kocaeli' de yaşamakta ve üretimini sürdürmektedir.

BLOGSPOT
Sanatın üretim, etkileşim, dolaşım ve paylaşımına katkıda bulunmak amacıyla, kar amacı gütmeyen ve Balıkesir merkezli bir çağdaş sanat mekanı olarak 2017 yılında kurulan Blogspot; bir sanatsal kullanım alanı olarak internet ortamında işleyen blogspot mantığını yine aynı ad ile fiziksel bir mekana taşımayı hedeflemektedir.

BLOGSPOT/ Hasan Baba Çarşısı Kat 5/452 Balıkesir adresinde yer alıyor.