2020 Yılı İş Yapma Kolaylığı Endeks çalışmalarının Türkiye gündemine gelmesi üzerine; Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği Kurulları biraraya gelerek, iş yapma kolaylığı sıralamasında Türkiye’nin 190 ülke arasındaki durumu ve iş yapma kolaylığının Balıkesir girişimciliğine etkilerini değerlendirdi.

BASİAD Başkanı Abdullah Bekki,iş yapma kolaylığının Balıkesir girişimciliğine etkilerini yayınladığı basın açıklamasında şöyle yer verdi.

Dünya Bankası tarafından 2004 yılından bu yana ülkeler ve şehirlerin ekonomik ve ticari gelişimi açısından önemli bir yer tutan İş Yapma Kolaylığı Endeksi (Ease of Doing Business Index) BASİAD tarafından uzun yıllardır takip edilmekte, Balıkesir’e yansımaları açısından değerlendirilmekte ve sonuçları kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, ilgili bakanlıklar ve ilgili iş örgütlerinin 4-5 Şubat 2020 tarihinde konu ile yeni gelişmeleri gözden geçirme için yaptıkları çalışmalar ve Dünya Bankasının 2020 raporunu açıklaması üzerine BASİAD Organları konuyu değerlendirmek ve İş Yapma
Kolaylığı Pozisyonumuzun Balıkesir ticari hayatına etkilerini değerlendirmek üzere bir araya gelmiştir.
Dünya Bankası tarafından yayınlanan İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2020 Raporu’na göre ülkemiz önemli bir başarı göstererek 33. sıraya yükselmesi toplantıda memnuniyetle karşılanmıştır.. 2004 yılından beri her yıl düzenli olarak hazırlanan İş Yapma Kolaylığı Endeksi (Ease of Doing Business Index), 10 ayrı başlıkta ele alınmaktadır. Üye ülkelerde yatırım ortamını etkileyen iş düzenlemelerini analiz eden endeksteki göstergeler eşit olarak ağırlıklandırıldıktan sonra toplanarak endeks puanı elde edilmektedir.
Türkiye’de bu ay yapılan çalışmalar ile işe başlama, vergi ödeme, inşaat izinleri, tapu kaydı, kredi temini, sözleşmelerin icrası, şirket tasfiyesi, elektrik temini ve dış ticaret konularında oluşturulan eylem planı incelendi, gelişmeler takip edildi.

33. SIRADAYIZ

BASİAD Kurulları tarafından incelen 2020 raporu neticesinde Türkiye'nin İş Yapma Kolaylığı Genel Endeksi'nde 10 sıra daha yükselerek 33 üncü sırada yer alması olumlu bir gelişme olarak değerlendirildiğini belirten Bekki sözlerine şöyle devam etti. 
"Genel endeksi oluşturan alt alanlar olarak incelendiğinde; Türkiye’nin iş yapma kolaylığının; İşe başlama, inşaat izinleri, elektik temini, vergi ödemesi ve şirket tasfiyesi açısından genel endeks performansının gerisinde kalarak iş yapma kolaylığı açısından kötü olduğu alanlar olarak gözlemlenmiştir.
Toplantı sonrasında; Balıkesir İş Dünyası girişimcilerimizin otobanda seyir halinde olacağı bir ortamın hayal edildiği ve katma değerli üretim açısından iş yapmanın mutlak daha da kolaylaştırılması gerektiği, bürokrasinin iş yapmayı zorlaştıran yönlerinin ortadan kaldırılması gerektiği, Balıkesir’deki her kurumun bu hızlı rekabet ortamında Balıkesir’e gelebilecek girişimleri cesaretlendirmek adına iş yapma kolaylığı adına atılması gereken adımlar için çalışmalar yapması gerektiği ısrarla dile getirilmiştir."