HABER: ÖNDER BALIKÇI Eski Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yaptırımları Genel Müdür Yardımcısı Aydın Özen: “Kanaldan Erdek ve Bandırma Körfezi etkilenmez”

Eski Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yaptırımları Genel Müdür Yardımcısı, Bandırmalı Aydın Özen, “Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı’nın büyütülmesi için bir
fırsat olarak görülmelidir” dedi. Böyle büyük projelerde kazanç-zarar değerlendirilmesinin çok iyi yapılması gerektiğine dikkati çeken Özen, şunları söyledi:
“Kanal İstanbul projesinin toplantıları 2011 yılında başladı. Ben de genel müdür yardımcısı olarak bu toplantıların son döneminde toplantılara katıldım. Bu
toplantılar, her ay düzenli olarak yapılıyordu. Toplantılara, devletin ilgili 56 kuruluşundan olmak üzere 150 dolayında görevli katılıyordu. Bu teknik
toplantılara 200’ün üstünde bilim adamı destek verdi. 75 milyar liralık, yani 10- 15 milyar dolarlık bir proje bu. 43 kilometrelik bir kanal yapılacak ve 1,1 milyar
metre küp toprak taşınacak. Tabii ki bu kanalın yapımından sonra bölgedeki doğa koşullarının olumsuz etkilenmesi de mümkün. Ama dediğim gibi projenin
kazanç-zarar değerlendirmesi çok önemlidir.”
Kapasitesi en çok 24 bin olan 40 kilometrelik İstanbul Boğazı’ndan halen yılda 41 bin geminin geçtiğini, “Kanal İstanbul”un yapımının, bu boğazın yükünü
alacağını, “Montrö Anlaşması” konusunda da sorun yaratmayacağını öne süren Özen, “Bugün, dünya ticaretinin yüzde 86’sı deniz yoluyla yapılıyor. Deniz
ticareti hayattır. Bu ticaret hiçbir zaman küçülmez, daha da büyür. Özellikle deniz yoluyla konteyner ticareti daha da genişler. Bir ülkeyi korumak için
karayolu nasıl önemliyse zengin olmasının yolu da deniz ticaretinin güçlü olmasından geçer” dedi.
 

ERDEK VE BANDIRMA KÖRFEZLERİNE ZARAR VERMEZ
“Kanal İstanbul”un, Erdek ve Bandırma körfezlerine zarar vereceği iddialarına katılmadığını belirten inşaat mühendisi Aydın Özen, şu değerlendirmede
bulundu:
“Az önce de belirttim. Kanal İstanbul’un, doğaya olumsuz etkileri olabilir ama Erdek ve Bandırma körfezlerine zarar vermez. Bu körfezlerdeki biyolojik
çeşitliliği ve canlı ortamını kesinlikle etkilemez. Bu konuda Erdek ve Bandırma rahat olsun.”

AYM’DEN CHP’NİN BAŞVURUSUNA RET

Bu arada, Anayasa Mahkemesi(AYM) kararına göre, 7416 sayılı Yap-İşlet-Devret modeline ilişkin yasaya eklenen “Kanal İstanbul ve benzeri su projeleri”
ibaresinin iptal edilmesi istemiyle CHP tarafından yapılan başvuru oybirliğiyle reddedildi.
“Kanal İstanbul”, İstanbul’da yapılması düşünülen bir su projesi olarak biliniyor.