HABER: C.SAFFET YILMAZ KESK’e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)Balıkesir Şubesi’nin 7. olağan genel kurulu KESK salonunda gerçekleştirildi

Yıllardan bu yana sağlık çalışanlarının ekonomik,sosyal ve demokratik haklarını korumak için mücadele veren örgütün Balıkesir şubesi Yirmi yılı aşkın bir süreden bu güne dek etkin faaliyetlerini sürdürürken,aynı zamanda ilimizdeki demokrasi micadelesinin de bir bileşeni olmuştur.Hizmet alanının sağlık olmasından kaynaklı olarak,üyelerinin çoğunlukla kadınlardan meydana gelen SES İl kongresinde yapılan konuşmalarda birçok üyelerinin KHK’larla meslekten ihraç edildiğine vurgu yapılarak bu nedenle daha güçlü bir mücadele ve örgüt yapısına gereksinim olduğuna dikkat çekildi.

İl kongresini yönetecek olan divan seçimi ve saygı duruşunun ardından faaliyet raporu,Mali rapor ve disiplin kurulu raporları genel kurul tarafından oy birliği ile onaylanırken divana verilen bir önerge ileGenel Merkez kurultayına sendikalarında Eş Başkanlık sisteminden vaz geçilmesinin Balıkesir Şubesi görüşü olarak il delegeleri tarafından önerilmesi kabul edildi.Konuşmaların ve karar tasarılarının görüşülerek kakara bağlanmasının ardından tek blok liste ile yapılan seçimler sonunda yeni yönetim kurulu ile denetleme,disiplin ve üst kurul deleğeleri şu isimlerden oluştu.

YÖNETİM KURULU: Özgür Önder KARADENİZ,Melike DAŞÇI,Oğuz PERVAN,Murat DEMİR,Bünyamin KARATAŞ,Burcu BEYAZTAŞ.Erdinç KARAPINAR

DENETLEME KURULU: Nahide TAMAN,Mehmet KARADAĞ,Ayşe BEKAR,Ahmet Naif YILMAZ,Rezzan TURAN

DİSİPLİN KURULU: Özden YILMAZ,Cemil SATILMIŞ,Şahin CILIZ,Hüseyin PALALI,Ümit ABAN

ÜST KURUL DELEGELERİ:  Ayşe BEKAR,Ahmet Naif YILMAZ,Melike DAŞÇI,Bünyamin KARATAŞ