ANASAYFA GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR KURULUŞ KÜNYE İLETİŞİM

30.06.2022

GÖRÜŞ VE EMİRLERİNİZE HAZIRDIR KOMUTANIM

      28 Haziran Salı günü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük gücü olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2 bin 231'inci kuruluş yıl dönümüydü.

      Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın temeli, M.Ö. 209 yılında, Büyük Hun İmparatoru Mete Han tarafından atıldı.

      İlk kez Mete Han'ın kurduğu düzenli Türk kara ordusunda, 10 bin atlıdan oluşan en büyük birliğe, 'tümen' adı verildi. Tümenler binlere, binler yüzlere, yüzler onlara ayrıldı ve her birinin başında tümenbaşı, binbaşı, yüzbaşı ve onbaşı rütbelerine sahip komutanlar görevlendirildi.

      Mete Han ile tarih sahnesine çıkan teşkilatlanma modeli, bugüne kadar uzanan yelpaze içinde hüküm süren diğer Türk devletlerinde de devam etti. Özellikle Göktürkler, Uygurlar, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde Türk ordusu, dünyanın sayılı ordularından biri oldu. Dandanakan Meydan Muharebesi'nde, 1040 yılında, Gaznelileri yenerek, bağımsızlığına kavuşan, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Bizanslıları yenerek, Anadolu'yu yeni Türk yurdu yapan Büyük Selçuklu Devleti'nde, Kara Kuvvetleri'nin teşkilat ve eğitimi, sağlam esaslara bağlandı.

      Büyük Selçuklu Devleti'nden sonra Anadolu Selçukluları da mükemmel ordular meydana getirdi. 1299 yılında kurulan Osmanlı İmparatorluğu hızla büyüyüp, güçlenirken, bu güçlenmeye paralel olarak 1363'ten itibaren Anadolu dışına çıkan Osmanlı orduları; batıda Sırpsındığı, Kosova, Niğbolu, Varna, İstanbul'un Fethi ve Mohaç, doğuda Çaldıran, Mercidabık ve Ridaniye muharebelerinde, büyük zaferler elde etti. 

      Osmanlı ordusunun teşkilatlı ortaya çıkışı ise Sultan 1'inci Murat zamanında oldu. Tarihte ilk süvarili ordu olma niteliğini taşıyan Osmanlı ordusu, önceleri yalnızca atlı akıncılardan oluşurken, daha sonra yaya birliklerin de katılmasıyla 'Yeniçeri Ocağı' adı altında, sürekli yapıya dönüştürüldü. 'Yeniçeri Ocağı', imparatorluğun yükseliş dönemlerinde elde edilen zaferlerde de önemli rol oynadı.

      İkinci Meşrutiyet'in ilanıyla birlikte ordu teşkilatında yeni düzenleme yapılarak, silah ve malzeme miktarı artırıldı. Ancak daha sonra Trablusgarp ve Balkan Savaşları nedeniyle ordudaki gelişmeler sekteye uğradı. Bunun hemen arkasından 1'inci Dünya Savaşı'na giren Türk ordusu, Galiçya'dan Yemen'e ve Kafkaslara kadar uzanan cephelerde kısmi başarılar kazanırken, Çanakkale Zaferi'yle birlikte adını tarihe, altın harflerle yazdırdı.

      Türk Kara Kuvvetleri, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Kurtuluş Savaşı'nda sonra Cumhuriyet döneminin başında 2'şer tümenli 9 kolordu ve 3 süvari tümeninden oluşan 3 ordu müfettişliği halinde teşkilatlandırıldı. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra memleket içinde kalan silah, araç, gereç ve donatım toplatıldı. Gerekli olanların ıslahı yapılarak, ordunun kuruluş ve kadrosuna dahil edildi.

      1923 ve 1939 yılları arasında, ordunun tüm giyecek ve diğer levazım ihtiyaçları ile Silahlı Kuvvetlerin donatım malzemesi, milli fabrikalarda yapılacak hale geldi. Kara Kuvvetleri'nin silah ve malzemesinin tamir ve ıslah için Ankara'da askeri fabrikaların temeli atıldı ve faaliyete geçirildi. Lüleburgaz'da, 1934'te ilk tank birliği kuruldu. Kara Harp Okulu ve Harp Akademisi'nde, 1936 yılında yeniden öğrenime başlandı.

      Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri'nin gelişimi açısından 1939, önemli yıl oldu. 2'nci Dünya Savaşı döneminde, barışta 10 olan kolordu sayısı 15'e çıkarıldı. 1949 yılında ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı kuruldu. 1950 yılında Kore Harbi'nin çıkması üzerine Kara Kuvvetleri, tugay büyüklüğünde kuvveti Birleşmiş Milletler Ordusu'na katılmak üzere Kore'ye gönderdi. Türkiye 1952 yılında NATO'ya üye olduktan sonra Kara Kuvvetleri'nin bütün sınıfları NATO standartlarına göre modern silah ve teçhizat ile donatıldı. Daha sonra 1957 yılında Kara Havacılık Okulu kuruldu. 1966 yılında, Ankara'da 4'üncü Kolordu Komutanlığı kuruldu. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleştirildi ve Kıbrıs'ta kolordu seviyesinde Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı kuruldu. 1975 yılında İzmir'de Ege Ordu Komutanlığı kuruldu. 25 Temmuz 1985 tarihinde Kara Kuvvetleri Eğitim Komutanlığı kuruldu. 1986 yılından itibaren komutanların ve birliklerin muharebe ortamında iki taraflı harekatta bulunmalarını sağlamak, kıta sevk ve idare eğitim seviyesini yükseltmek amacıyla her yıl bir ordu bölgesinde Mehmetçik tatbikatları yapılmaya başlandı.

      1990 yılında Varşova Paktı'nın çöküşü ve SSCB'nin dağılmasıyla dünyada güç dengeleri altüst oldu ve soğuk savaş dönemi sona erdi. Bu kapsamda; birçok büyük devlet, ordularını küçültüp, sayıca daha az fakat daha etkin ordular oluşturmaya başladı. Bu kapsamda tümen teşkilatı yerine birlikler tugay şeklinde teşkilatlandırıldı ve kolordulara bağlandı. Ayrıca hareket kabiliyeti ve ateş gücünü artırmak amacıyla tugaylar ağırlıklı olarak zırhlı ve mekanize birlikler halinde oluşturuldu.

      Gelişen teknolojiyle birlikte her geçen büyüyen Kara Kuvvetleri Komutanlığı, özellikle son yıllarda üretilen yerli ve milli savunma araçlarıyla gücüne güç katıyor.

      Ben de Kara Harp Okulu'ndan mezun Topçu Sınıfı Subayı olarak, Türk Silahlı Kuvvetleriyle gurur duyuyorum.

      ''... görüş ve emirlerinize hazırdır komutanım'' şeklinde, birlik tekmili vermek ve birlik tekmili almak, her zaman göğsümü kabartmıştır.

      Okunuyor olmak dileğiyle, saygılar.    

 


Bu yazı 328 defa okundu.


Yorumlar


Ad Soyad E-Mail
GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR ARŞİV

KONUMUMUZ

Altıeylül / Balıkesir

ADRES

Altıeylül Mah. Çiğdem Sok. İnaler İş Mrk.No: 8 1/1 Altıeylül / Balıkesir
MND Ajans
©2020 | Tüm Hakları Saklıdır
MND Ajans